Palma travel CK Amazonia

Historie

Počátek historie tohoto území se psal pod Perskou nadvládou. V 8. Století, s příchodem Islámu, se území osamostatňuje, vznikají jednotlivé samostatné emiráty. Od 13. Století dál o území dnešních SAE vedou spory Portugalsko, Persie, Omán a Turecko. Ne příliš překvapivě nakonec připadá území Britům, kteří zde budují vojenskou základnu pro boj s piráty. I pod britskou nadvládou měl však každý Emirát jistou samostatnost, měl svého vládce. Když se následně na území našla ropa, emiráty začaly až neuvěřitelně bohatnout a v roce 1971 vznikla samostatná země Spojené Arabské Emiráty složená ze 7 emirátů. Všechny Emiráty tvořící tento stát jsou absolutistickými monarchiemi- mají panovníka bez parlamentu, vládcům se říká Emírové. Tito si pravidelně volí prezidenta země.